Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla przedsiębiorców

Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla operatorów: Sukcesja w firmach rodzinnych - oferta dla operatorów

Cel finansowania: Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

październik 2018

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

czerwiec 2023

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Prowadzisz rodzinną firmę? Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. Pomożemy Ci ją zaplanować i przeprowadzić. Zgłoś się po wsparcie w sukcesji!

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
 • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
 • Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Ile możesz otrzymać?

Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia w ramach tego konkursu prowadzone są przez operatorów regionalnych w ramach realizowanych przez nich projektów.

Nabór wniosków

Start:

31.10.2018

Zakończenie:

30.06.2023

FAQ

Zgodnie z regulaminem konkursu punkt 5.6 Podrozdział 5.6 Wkład własny w projekcie Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny wnoszony jest jedynie przez przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością doradztwa lub szkolenia, a wkładem własnym wniesionym przez przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis/publicznej udzielanej dla tych przedsiębiorców. W sytuacji gdy wydatki w zadaniu „szkolenie” wynoszą 5000,00 zl. + wkład własny 500,00, pomoc deminimis wynosi 4500,00 zł.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań