12 maja 2022 r.

Zakończenie naboru ekspertów w perspektywie 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów zaangażowanych w wybór projektów do dofinansowania w perspektywie 2014-2020 w ramach programów: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia i Wiedza Edukacja Rozwój zostanie zakończony z dniem 20 maja 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uruchomienie naboru kandydatów na ekspertów dla projektów realizowanych w perspektywie 2021-2027 planowane jest na II połowę 2022 r. Zachęcamy do śledzenia  komunikatów pojawiających się na stronie internetowej PARP.


Opublikowano: 12.05.2022 13:34
Poprawiono: 12.05.2022 11:34
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: